Terminarz

Konkurs składa się z następujących etapów:

Do 30.11.2023

przesyłanie prac.

Do 06.12.2023

przekazanie przez jury informacji Uczestnikom o zakwalifikowaniu do grona laureatów.

08.12.2023

prezentacja zakwalifikowanych prac oraz rozstrzygnięcie konkursu. Przekazanie uczestnikom dyplomów oraz nagród.

Sponsorzy: