Terminarz

Konkurs reklamy o tematyce społecznej i ekologicznej składa się z następujących etapów:

do 18.11.2022

przesyłanie prac.

do 24.11.2022

przekazanie przez jury informacji Uczestnikom o zakwalifikowaniu nadesłanych prac do konkursu.

25.11.2022

prezentacja zakwalifikowanych prac oraz rozstrzygnięcie konkursu. Przekazanie uczestnikom dyplomów oraz nagród.

Sponsorzy: