O konkursie

Konkurs pt. „Magia wartości – influencerzy dobra” organizowany jest w ramach Festiwalu Komunikacji Społecznej „Trzy światy – świat realny, świat wirtualny, świat opowiadany”. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów z terenu całej Polski.

Partnerem konkursu „Magia wartości – influencerzy dobra” jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Pojęcie wartości kształtuje naszą rzeczywistość zarówno materialną jak i tą przeżywaną. Wartość to nasz dom, nasza poranna kawa, pieniądze ale także ulubiona muzyka czy spotkanie z przyjaciółmi. Wartość to świat wokół, droga, drzewa, ławka w parku, ale również instytucje, systemy społeczne i prawne. Zatem w wartości jest coś magicznego – jest to coś wspólnego a równocześnie odrębnego. Stałego, a jednocześnie nieustannie się zmieniającego. Jest to coś o strukturze materialnej, ale również moralnej. Wartość jest czymś co jest ważne bo użyteczne, ale również ważne bo niemające własności użytkowych.

Celami Konkursu w roku 2023 są:

1.

Zmobilizowanie uczestników do głębszej analizy słowa „dobro” jako jednej z istotnych wartości w życiu człowieka.

2.

Znalezienie odpowiedzi na pytanie kim, w dzisiejszych czasach, są influencerzy dobra.

3.

Znalezienie odpowiedzi na pytanie jak uczestnicy rozumieją bycie influencerem dobra.

4.

Sprawdzenie umiejętności tworzenia zwracających uwagę komunikatów reklamowych o tematyce społecznej.

5.

Upowszechnianie reklamy społecznej jako formy przekazu treści ważnych dla każdego człowieka i jego otoczenia.

6.

Stwarzanie młodzieży możliwości nieskrępowanej, artystycznej wypowiedzi na tematy  istotne społecznie.

7.

Rozbudzanie wrażliwości i odpowiedzialności społecznej w przyszłych pracownikach szeroko pojętej reklamy i marketingu.

Forma konkursu obejmuje dwie kategorie: film reklamowy i plakat reklamowy.

Sponsorzy: