O festiwalu

W roku 2023 odbędzie się II edycja
Festiwalu Komunikacji Społecznej
„Trzy światy – świat realny, świat opowiadany, świat wirtualny”.
Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej oraz Zespół Szkół Przemysłu Mody i  Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie. Swoim patronatem Festiwal objęli Prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol. Partnerami Festiwalu 2023 zostali Urząd Miasta Częstochowy oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

W drugiej edycji Festiwalu wykraczamy poza samą reklamę, a zaczynamy zmierzać w kierunku komunikacji w szerszym ujęciu. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do ludzi młodych – studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych i odbędzie się w dniach 7 – 8 grudnia w Częstochowie. Podczas jego trwania uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych, warsztatach oraz debacie.

Tematyka drugiej edycji to: Magia Wartości. Obszarem prowadzonych rozmów będzie sposób istnienia wartości oraz znaczenie wartości dla współczesnego człowieka, szczególnie ludzi młodych. Chcemy podjąć dyskusję na temat sposobu współdzielenia współczesnych wartości, na temat różnic generacyjnych i kulturowych we współodczuwaniu wartości. Wartości są w znacznym stopniu komunikowane czyli to co będziemy uznawać za wartość jest nam przekazywane w procesach socjalizacji. Ważnym zagadnieniem zatem staje się treść i forma komunikowania wartości na przykład w debacie społecznej. Komunikacja społeczna w gruncie rzeczy dotyczy właśnie komunikowania…wartości. Ideę II edycji Festiwalu Trzy Światy 2023 stanowić będzie rozpoznanie treści i struktury komunikowanych w przekazie społecznym wartości, jej znaczeń, symboli i toposów oraz form werbalnych, wizualnych i kodów kulturowych.

W ramach Festiwalu odbędzie się konkurs na najlepszy film lub plakat reklamowy pt. „Magia wartości – influencerzy dobra”. Konkurs skierowany jest do studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Partnerem konkursu została Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Sponsorzy: