Organizatorzy

Politechnika Cżęstochowska
Wydział Zarządzania

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

to jednostka naukowa z prawie 25-letnią tradycją kształcenia specjalistów z zakresu zarządzania. Efektywne funkcjonowanie Wydziału jest wynikiem harmonijnej współpracy ludzi – władz Wydziału, kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej oraz studentów. Kształcimy ponad 2 tys. studentów na 9 kierunkach, a w roku 2021 kierunek Design i Zarządzanie Projektami otrzymał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z przyszłością”.

www.wz.pcz.pl

RE:ymont

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta

czyli RE:ymont – szkoła z pomysłem kształci uczniów od ponad 100 lat. Szkoła dwukrotnie została laureatem srebrnej tarczy w ogólnopolskim rankingu edukacyjnym miesięcznika „Perspektywy” i tym samym jest najlepszym częstochowskim technikum roku 2021. Częstochowski RE:ymont był wielokrotnie nagradzany w konkursach z przemysłu mody, grafiki i reklamy; jest też członkiem Rady Sektorowej ds. Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów oraz Sektorowej Rady ds. Sektora Komunikacji Marketingowej.

www.reymont.czestochowa.pl

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

to miejsce kontaktu z różnymi formami sztuki: malarstwem, rzeźbą, grafiką, ceramiką oraz fotografią. Istotną dziedziną aktywności MGS jest upowszechnianie sztuki filmowej przez działający w strukturach galerii Ośrodek Kultury Filmowej – kino studyjne. Budowanie programu Galerii opiera się na rozpoznawaniu najciekawszych zjawisk i artystów we współczesnej sztuce polskiej, poszukiwaniu najlepszych wzorów, budowaniu relacji z odbiorcą, któremu proponujemy wymianę myśli i wrażeń, sugerujemy wartości artystyczne i prezentujemy różne postawy estetyczne.

www.galeria.czest.pl

Sponsorzy edycji 2022: