O konkursie

Prospołeczne i proekologiczne zaangażowanie na stałe wpisało się w życie społeczne, w tym w strefę kultury. Społeczne kampanie reklamowe mają na celu uwrażliwienie szerokiego grona odbiorców na zagadnienia związane z problemami społecznymi i ekologicznymi, z którymi spotkać się możemy we współczesnym świecie.

Jaki jest otaczający nas świat? Jak go widzimy i jak opowiadamy? W jaki sposób przenika on do rzeczywistości wirtualnej i czy rzeczywistość wirtualna jest inna od realnej? Nauczyliśmy się przyjmować, że świat realny i wirtualny to dwie różne przestrzenie. Jednak współcześnie ich opowieść się łączy i przenika; tworzą ją wspólne mianowniki. Czas nauczyć się, że te dwa światy towarzyszą nam niemal równolegle i że ich opowieści mogą się łączyć tworząc świat trzeci – realny.

Konkurs „Społeczne i ekologiczne problemy współczesnego świata” skierowany jest do uczniów i studentów z terenu całej Polski.

Celami Konkursu są:

1.

Uwrażliwienie młodych ludzi – uczniów oraz studentów na współczesne problemy społeczne i ekologiczne oraz zaangażowanie ich w samodzielne kreowanie komunikatów mających zwrócić uwagę otoczenia na te zagadnienia.

2.

Zwrócenie uwagi na fakt, że zarządzanie marketingiem we współczesnym turbulentnym otoczeniu zyskało nowe znaczenie, a jego istotnym elementem jest uwzględnianie odpowiedzialności społecznej w polityce firm.

3.

Spojrzenie na problematykę potrzeb społecznych, poszanowania ekologii oraz dbałości o jakość życia przyszłych pokoleń przez pryzmat reklamy.

Sponsorzy edycji 2022: