O festiwalu

Festiwal reklamy społecznej
„Trzy światy – świat realny, świat opowiadany, świat wirtualny”

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta oraz Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie. Patronami Festiwalu są Prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol. W ramach Festiwalu odbędzie się konkurs filmu reklamowego pt. „Społeczne i ekologiczne problemy współczesnego świata” skierowany do studentów i uczniów z terenu całej Polski. Patronat nad konkursem objęła Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Wydarzeniu nadano formę festiwalu reklamy ponieważ zarządzanie marketingiem we współczesnym turbulentnym otoczeniu zyskało nowe znaczenie. Jego istotnym elementem jest uwzględnianie odpowiedzialności społecznej w polityce firm. Współczesne organizacje i zarządzane przez nie marki coraz częściej dążą do zrównoważonego rozwoju – z uwzględnieniem własnych zysków i oczekiwań klientów, ale także potrzeb społecznych, poszanowaniem ekologii oraz dbałości o jakość życia przyszłych pokoleń. Problematyka ta dotyczy wszystkich organizacji, niezależnie od ich wielkości, osobowości i formy prawnej czy przedmiotu działalności.

Ideą Festiwalu jest uwrażliwienie młodych ludzi na współczesne problemy społeczne i ekologiczne oraz zaangażowanie ich w samodzielne kreowanie komunikatów mających zwrócić uwagę otoczenia na te zagadnienia.

Sponsorzy edycji 2022: