Zofia Werbińska – Realna perspektywa świata

Internet to nie rzeczywistość

Zofia Werbińska, Damian Michalak, Filip Fursa, Antoni Górka, Dawid Walus, Marcel Werbiński

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

Sponsorzy: