Aleksandra Koprowska – Społeczne i ekologiczne problemy współczesnego świata

Społeczne i ekologiczne problemy współczesnego świata

Aleksandra Koprowska, Anna Zawłocka

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Sponsorzy: